Koolmonoxide

Het giftige koolmonoxide (CO) komt vrij bij onvoldoende verbranding van gas of hout. Wat zijn de kenmerken van koolmonoxide? Wat zijn de oorzaken van koolmonoxidevergiftiging en wat kun je doen om dit te voorkomen?

Kenmerken van koolmonoxide

 • Koolmonoxide is niet te zien, proeven of ruiken.
 • De eerste verschijnselen van een vergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken en verwardheid.

Oorzaken koolmonoxidevergiftiging

 • Een verkeerd geïnstalleerd of kapot gastoestel: kachel, geiser, cv of combiketel.
 • Verkeerde installatie van kachels en open haarden en een slechte afvoer als gevolg van lekken in afvoerbuizen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen. 
 • Verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders.
 • Het verbranden van gas, olie of hout in een afgesloten ruimte.

Lees meer over de gevaren van koolmonoxide op de websites van Brandweer Nederland en GGDLeefomgeving.

Koolmonoxidevergiftiging voorkomen

 • Plaats koolmonoxidemelders die voldoen aan de EN 50291-norm. 
 • Laat jaarlijks of tweejaarlijks je gastoestel controleren, zoals een cv-ketel of gaskachel (zie ook hieronder).
 • Sluit bij een centraal mechanisch afzuigsysteem nooit de luchtaanvoer en -afvoer af.
 • Zorg voor ventilatie in huis.
 • Veeg jaarlijks je schoorsteen.

Veilige cv-installatie

Als je installatie het gas niet volledig verbrandt, kan koolmonoxide ontstaan. De volgende signalen moeten een alarmbelletje doen rinkelen:

 • De gasvlam brandt oranje in plaats van blauw.
 • Ramen beslaan.
 • Je hebt last van klachten als hoofdpijn en misselijkheid.

Als je deze signalen opmerkt, is het belangrijk direct ramen en deuren open te zetten voor de toevoer van frisse lucht. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom is regelmatig onderhoud van je verwarmingsinstallatie belangrijk.