WOZ bezwaar maken

U kunt zelf of met hulp van gespecialiseerde bureaus bezwaar maken tegen uw ontvangen WOZ-waarde. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven van de belastingen die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde.

Bezwaartermijn

Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen zes weken na ontvangst (dagtekening) indienen. Na deze periode vervalt uw recht om bezwaar aan te tekenen. 

Bezwaar binnen 6 weken, later onderbouwen

Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaar voldoende te onderbouwen dan kunt u binnen de termijn ook een pro-formabezwaarschrift indienen. U geeft hiermee aan in bezwaar te willen gaan, maar vraagt om uitstel voor het aanleveren van de onderbouwing.

Binnen de periode van het door de gemeente verleende uitstel dient u vervolgens een inhoudelijk bezwaarschrift in. 

Zelf in bezwaar of beroep? Voorbeeldbrieven

Voor uw bezwaar of beroep tegen een te hoge WOZ-waarde of een onjuiste aanslag onroerendezaakbelasting, hebben wij voorbeelden van bezwaarschriften en beroepschriften opgesteld. U kunt de bezwaar- en beroepschriften downloaden en de tekst aanpassen voor uw specifieke situatie.

Vermeld bij uw bezwaar dat u gehoord wilt worden en dat u vraagt om vergoeding van de proceskosten die u heeft gemaakt. Vooral als de gemeente u de mogelijkheid biedt digitaal bezwaar te maken, is het verstandig om hier uitdrukkelijk om te verzoeken.  

Voorbeeldbrief Pro Forma WOZ bezwaarschrift

Voorbeeldbrief bezwaarschrift WOZ

Voorbeeldbrief Pro forma WOZ beroepschrift

Voorbeeldbrief beroepschrift WOZ

Machtiging WOZ 

Voorbeeldbrief bezwaar OZB

Hoe lang mag de gemeente doen over een uitspraak?

De gemeente heeft tot het eind van het jaar waarin u uw bezwaar indient de tijd om uitspraak te doen. Zij mag die termijn eenzijdig met 6 weken verlengen. Voor langer uitstel heeft zij uw toestemming nodig.

Dient u pas in de laatste 6 weken van het kalenderjaar uw bezwaarschrift in, dan is de minimale bezwaartermijn 6 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenzijdig met 6 weken verlengen. En ook hier heeft de gemeente voor langer uitstel uw toestemming nodig.

De gemeente reageert niet op uw bezwaarschrift. Wat nu?

Als de gemeente niet op tijd reageert, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. U stelt de gemeente daarin een redelijke termijn (2 weken of langer) om alsnog uitspraak te doen op uw bezwaarschrift. Als de gemeente die termijn laat verlopen dan is zij in verzuim en moet zij u een dwangsom betalen.

Voor het in gebreke stellen van de gemeente kunt u gebruik maken van een modelformulier.

Stelt u zelf een ingebrekestelling op, dan is het, naast het vermelden van uw NAW-gegevens, vooral van belang dat u aangeeft:

  • Op welk bezwaarschrift de ingebrekestelling betrekking heeft (datum bezwaarschrift en kenmerk gemeente)
  • Dat u aangeeft dat u zich op het standpunt stelt dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan op uw bezwaarschrift
  • Dat u erop aandringt dat alsnog uitspraak wordt gedaan.