Vaste lasten

Met een eigen huis heb je een aantal vaste lasten, zoals de hypotheek, woonverzekeringen en kosten voor energie. We hebben de vaste lasten bij een koophuis op een rij gezet.

Hypotheek en aflossing

De bruto hypotheeklasten bestaan uit rente, aflossing en/of premie. Deze lasten mogen niet te hoog zijn in relatie tot je inkomen. Houd rekening met een mogelijke inkomensdaling door veranderingen in de toekomst en zorg ervoor dat er voldoende overblijft voor andere uitgaven. Het Nibud heeft een stappenplan ontwikkeld die jouw geldzaken op een rij zet.

Persoonlijk Budgetadvies - stappenplan Nibud

Overzicht inkomsten en uitgaven

Eigen Huis Hypotheekadvies

Woonverzekeringen

Als woningbezitter heb je goede woonverzekeringen nodig. Denk hierbij aan:

Daarnaast zijn de overlijdensrisicoverzekering en de kapitaalverzekering meestal gekoppeld aan de hypotheek.

Belastingen en heffingen

Belastingen en heffingen vormen een grote kostenpost. Denk aan:

  • eigenwoningforfait (inkomstenbelasting)
  • onroerendezaakbelasting (ozb)
  • gemeentelijke en waterschapsbelastingen (riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten)
  • eventueel bouwleges

Verschillende belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning.

Wie een huis bezit, mag bepaalde kosten aftrekken (pdf) van het inkomen in box 1. De bekendste aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek. 

Koop je een bestaande woning? Dan betaal je in de meeste gevallen overdrachtsbelasting. 

Lees meer over de verschillende belastingen en heffingen

Onderhoud

De kosten voor onderhoud aan de eigen woning kunnen sterk variëren. Het bouwjaar en de staat van de woning zijn belangrijke factoren die bepalen hoeveel je betaalt aan onderhoud. Ook als je een huis koopt dat in goede staat verkeert, moet je rekening houden met maandelijkse onderhoudskosten om het huis in goede staat te houden. Denk bij het doorlopende onderhoud aan het schilderen van de buitenkant van de woning of de aanpak van houtrot.

Welke kosten komen er kijken bij het onderhoud van je woning?

Gas, water en elektra

Het verbruik van gas, elektriciteit en water hangt mede af van de grootte van de woning en de samenstelling van het huishouden. Bij gas en elektriciteit spelen ook de tarieven van de energieleverancier een rol.

Internet, tv en bellen

Zeker nu we veel thuis zijn en thuiswerken, is het prettig als je niet te veel betaalt voor internet, tv en bellen. Misschien ben je goedkoper uit als je overstapt naar een andere alles-in-1-provider. Kijk vooral waar jouw behoefte ligt.

Servicekosten (appartement)

Ben je eigenaar van een appartement? Dan deel je gemeenschappelijke kosten en schulden met andere eigenaren in het complex door maandelijks servicekosten te betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Die bepaalt ook de hoogte van de kosten.

Voordat je een bestaand appartement koopt:

  • vraag naar de staat van onderhoud van het complex en de meerjarenplanning;
  • controleer of de VvE voldoende geld in reserve heeft om onderhoud uit te voeren;
  • ga na of je geen schuld (bijvoorbeeld achterstallige betaling van servicekosten) overneemt van de verkoper.

Lees meer over VvE's

Canon erfpacht

Als je een woning hebt met erfpacht, heb je het recht om de grond inclusief de woning te gebruiken. Hiervoor betaal je een vergoeding aan de gemeente of de particuliere grondeigenaar: de erfpachtcanon. Betaal je maandelijks of jaarlijks een canon, dan zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar.

De canon staat niet voor altijd vast. Loopt de erfpachtperiode af, dan kun je met forse verhogingen te maken krijgen. Je kunt de erfpacht ook afkopen. Dit is niet aftrekbaar. Als je hiervoor een lening aangaat, dan is de rente over die lening onder voorwaarden wél aftrekbaar.

Lees meer over erfpacht

Wat als je situatie verandert?

Stel, je persoonlijke situatie verandert. Je gaat bijvoorbeeld met pensioen, raakt arbeidsongeschikt of je relatie eindigt. Wat betekent dat voor je portemonnee? Kun je de vaste lasten dan nog wel dragen?

Mijn persoonlijke situatie verandert