Kavel kopen

De eerste stap in de zoektocht naar een bouwkavel is navraag doen bij de gemeente. De meeste kavels worden door de gemeente verkocht. De bouwregels, zoals de maximale hoogte en inhoud van de woning en de welstandseisen over het uiterlijk van de woning, beschrijft de gemeente meestal in een zogenoemd kavelpaspoort.

Naast de gemeente is internet een goede bron van informatie. Een alternatief is het kopen van een stuk grond met daarop een bouwval dat je vervolgens sloopt. Je bent wel duurder uit door de sloop en het bouwklaar maken van de grond.

Heb je zelf een lapje grond gezien? Om de eigenaar ervan te achterhalen kun je terecht bij het Kadaster. Tegen betaling verstrek het kadaster informatie over de eigenaar. Het is dan wel van belang om bij de gemeente te informeren of het bouwen van een woning op die locatie wel is toegestaan. Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan.

Kavel bouwrijp maken

Vaak worden kavels kant-en-klaar aangeboden. De kavel is dan al geschikt om op te bouwen. Soms moet een kavel eerst bouwrijp gemaakt worden. Maak over het bouwrijp goede afspraken om onverwachte kosten en vertraging te voorkomen.

Bouwrijp betekent in de meeste gevallen:

  • Ontdaan van bomen en planten op de plek waar gebouwd gaat worden
  • Grond geëgaliseerd
  • Delen van oude bouwwerken zijn verwijderd
  • Nutsvoorzieningen zijn tot aan de kavel aangebracht
  • De kavel is toegankelijk voor (bouw)verkeer.