Hypotheekvoorwaarden 

In hypotheekvoorwaarden zijn veel van je rechten en plichten tegenover de geldverstrekker vastgelegd. Kun je de hypotheek hoger inschrijven, zodat je kunt verbouwen in de toekomst? Kun je vervroegd aflossen? Kun je bij verhuizen de hypotheekrente meenemen? Kun je boetevrij aflossen?

Extra geld lenen

Heb je toekomstige verbouwplannen? Dan kun je je hypotheek hoger inschrijven bij de notaris. Zo reserveer je alvast kredietruimte voor de toekomst. 

Bijna alle geldverstrekkers bieden deze mogelijkheid. Voor welk bedrag je de hypotheek maximaal mag laten inschrijven, verschilt per geldverstrekker en per situatie. Wil je gebruikmaken van de kredietruimte? Dan toetst de geldverstrekker je opnieuw en bekijkt of je inkomen en de waarde van je woning hoog genoeg zijn. Bespreek ook of de geldverstrekker je de mogelijkheid geeft om in de toekomst extra geld te laten opnemen. Er zijn geldverstrekkers die in hun voorwaarden hebben staan dat als er onvoldoende geld beschikbaar is er geen verhoging kan plaats vinden.

Vervroegd aflossen

Ieder jaar mag je een deel van de hypotheek boetevrij aflossen. Dat boetevrije deel is een percentage van het oorspronkelijk geleende bedrag, vaak ligt dit tussen de tien en twintig procent. Los je in een jaar meer af dan boetevrij is toegestaan, dan moet je een boete betalen.

Een beperkt aantal geldverstrekkers berekent nooit boeterente als er wordt afgelost met eigen geld. Er zijn ook geldverstrekkers die boetevrij aflossen toestaan voor het gedeelte van de hypotheek boven de WOZ-waarde. Sommige geldverstrekkers rekenen administratiekosten voor het vervroegd aflossen van de hypotheek.

Hypotheek aflossen

Automatisch aanpassen van de risicoklasse

Een aantal geldverstrekkers heeft als voorwaarde dat bij reguliere aflossing en bij extra aflossen de risicoklasse automatisch wordt aangepast. De rente wordt dan tijdens de rentevastperiode verlaagd. Veel geldverstrekkers zijn ook bereid bij een waardestijging van de woning tussentijds de rente aan te passen. Dit gaat niet automatisch, je moet dit zelf aanvragen met als bewijs een taxatierapport of WOZ-verklaring.

Aanpassen van de risicoklasse

Verhuizen

Hypotheekrente meenemen 

Je kunt de hypotheekrente meenemen als je verhuist naar een volgende koopwoning. Dat is vooral interessant als de rente die je betaalt (bijvoorbeeld 2 %) lager is dan de dagrente op dat moment (bijvoorbeeld 3 %). Het meeverhuizen van de hypotheekrente kan alleen als je bij dezelfde geldverstrekker blijft. Is voor de nieuwe woning een hogere lening nodig, dan leen je het extra deel tegen de dagrente. Bespreek met de hypotheekadviseur of de geldverstrekker deze mogelijkheid biedt en tegen welke voorwaarden.   

Hypotheek meenemen

Boetevrij aflossen

Bij verhuizing mag je meestal boetevrij aflossen. Heb je een hypotheek met uitgeklede voorwaarden, dan kan het zijn dat je een boete moet betalen.

Lage rente, kale voorwaarden

Geldverstrekkers kunnen je een voordeel-, basis of budgethypotheek bieden, tegen een lagere rente. Maar let op: de uitgeklede voorwaarden kunnen je in de toekomst geld kosten. Bekijk wat de voorwaarden voor jou persoonlijk kunnen betekenen. En vraag de adviseur wat afwijkend is aan deze specifieke voorwaarden.