Hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is een bindend aanbod van een geldverstrekker (bank of bankverzekeraar). In de offerte zijn persoonsgebonden informatie en concrete gegevens opgenomen, zoals het financieringsbedrag, de aflossingsvorm, de looptijd en de rente (PDF). 

De wijze waarop de geldverstrekker u deze informatie aanbiedt, moet voldoen aan een aantal gedragsregels en kwaliteitseisen, vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Toch blijft een hypotheekofferte een lastig leesbaar document, met veel moeilijke begrippen. Raadpleeg daarom onze Begrippenlijst Hypotheekofferte (PDF). 

Hypotheekofferte aanvragen

Nadat u heeft besloten welke hypotheek u wilt, vraagt u of uw hypotheekadviseur een offerte aan bij de geldverstrekker. In veel gevallen ontvangt u eerst een renteaanbod. Door ondertekening van deze verklaring kunt u de rente vastzetten.

Na het aanleveren van alle gevraagde documenten, denk bijvoorbeeld aan salarisstroken, werkgeversverklaring, taxatierapport en koopovereenkomst, ontvangt u na acceptatie van deze stukken de bindende hypotheekofferte en bijbehorende stukken. De eerste 14 dagen mag de geldverstrekker de offerte niet intrekken of wijzigen. Uw adviseur neemt de offerte met u door en vult deze waar nodig samen met u in. Klopt de informatie en bent u akkoord met de voorwaarden? Dan kunt u ondertekenen. 

Geldigheidsduur en verlenging

Op een hypotheekofferte staan twee data: de offertedatum en de uiterste passeerdatum. De offertedatum geeft aan tot wanneer het aanbod geldig is. Voor deze datum moet u tekenen en de offerte terugsturen naar de geldverstrekker. De offerte is vervolgens, afhankelijk van de geldverstrekker, twee tot zeven maanden geldig tot de passeerdatum aanbreekt. Voor deze datum moet u naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen. Anders vervalt de offerte. 

  • Bereidstellingsprovisie
    U kunt de periode tot de passeerdatum vaak verlengen met enkele maanden. Hierdoor heeft u de garantie dat het renteaanbod uit uw offerte ook voor de verlengingsperiode geldt, ook al stijgt de rente in de tussentijd. De geldverstrekker kan hiervoor wel bereidstellingsprovisie (verlengingskosten) in rekening brengen. De bereidstellingsprovisie is fiscaal aftrekbaar en bedraagt gemiddeld 0,25% van de hypotheeksom. Bij sommige geldverstrekkers betaalt u alleen provisie als de rente tussentijds stijgt. Andere brengen de provisie sowieso in rekening.
  • Annuleringskosten
    Annuleert u een getekende offerte, dan brengt de geldverstrekker daarvoor mogelijk kosten in rekening. Annuleringskosten verschillen per geldverstrekker en liggen tussen de 0,5 % of 1 % van de hoofdsom. Bij sommige geldverstrekkers kunt u een getekende offerte kosteloos annuleren, tenzij de geldigheidsduur van de offerte verlengd is. 

Waarborgsom

Een verkoper heeft graag zekerheid dat u de woning ook echt koopt. Hij wil daarom een waarborgsom, meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom maakt u niet over naar de verkopende partij, maar naar de notaris. De notaris houdt het bedrag in depot. Gaat de koop door, dan wordt de waarborgsom in mindering gebracht op de koopprijs. Gaat de koop niet door, zonder dat u een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde, dan vervalt de waarborgsom aan de verkopende partij.

Bankgarantie

Heeft u niet voldoende geld beschikbaar om de waarborgsom te storten? Dan kunt u uw hypotheekadviseur ook een bankgarantie laten regelen. De geldverstrekker staat dan garant voor het afgesproken bedrag. Gaat de koop niet door, zonder dat u een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde, betaalt de geldverstrekker het bedrag 'op eerste vordering' van de notaris. De geldverstrekker verhaalt dit bedrag weer op u, meestal in de vorm van een lening.

Overlijden

Als u overlijdt voor de woningoverdracht, gaat uw koopverplichting in principe over op uw nabestaanden. U kunt voorkomen dat zij voor ongewenste hoge kosten komen te staan: 

  • U neemt een ontbindende voorwaarde op in de koop-/aannemingsovereenkomst: De koop gaat niet door wanneer u of uw partner voortijdig overlijdt.
  • U sluit een voorlopige overlijdensrisicoverzekering af. Deze voorlopige dekking heeft vaak wel een bepaalde geldigheid, de hoogte van het verzekerd bedrag is meestal gemaximeerd en sommige geldvertrekkers verzekeren alleen tegen dood door ongeval.
  • Als u al een losse overlijdensrisicoverzekering heeft, kunnen uw nabestaanden hiermee onder andere de boete financieren die ze moeten betalen als zij van de koop afzien.

Taxatierapport nodig?

Koopt u een bestaand huis, dan vraagt de geldverstrekker meestal een taxatierapport. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan wil de geldvertrekker doorgaans alleen een taxatie als u in eigen beheer bouwt, een nieuwbouwwoning met erfpacht koopt, of een heel dure woning bouwt. 

De taxateur let onder meer op de staat van onderhoud van de woning, bijzonderheden die van invloed zijn op de waarde (ligging, uitbouw) en controleert of de grond is bezwaard met bijvoorbeeld een recht van overpad. Ook houdt de taxateur rekening met het bestemmingsplan of mogelijke wijzigingen hierin. 

In het taxatierapport vermeldt de taxateur de marktwaarde van de woning. Aan de hand van de marktwaarde bepaalt de geldverstrekker hoeveel rente u over uw hypotheek moet betalen. Als u 100% van de marktwaarde leent, dan betaalt u een hogere rente dan wanneer u 80% van de marktwaarde leent. De kosten van een taxatie verschillen per taxateur en zijn soms onderhandelbaar. 

Meer informatie

Veelgestelde vragen over de hypotheekofferte (PDF) 

Second opinion nodig?

De hypotheekadviseurs van Eigen Huis Hypotheekservice helpen u graag!

Maak een afspraak