Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Ik heb een BKR registratie. Kan ik dan toch een hypotheek afsluiten?

Of je een hypotheek kunt afsluiten, hangt af van het soort die je hebt. Ook speelt mee hoe de geldverstrekker hiermee omgaat. Een negatieve BKR registratie ontstaat doordat je enkele maanden achterloopt met terugbetaling van een lening. De kredietverstrekker meldt de achterstand en de contractsoort bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Je krijgt dan een A-code, een achterstandsmelding. Naast de A-code kan een bijzonderheidscode staan:

 • Code H: de H staat voor herstel, deze code wordt gemeld als je de achterstand weer hebt ingelopen.
 • Code 1: er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de betalingsachterstand is ontstaan.
 • Code 2: de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
 • Code 3: er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens  plaats vindt, moet tegelijkertijd met code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
 • Code 4: de kredietnemer is onbereikbaar.
 • Code 5: er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

Contractsoorten

 • AK – Aflopende kredietovereenkomst
 • RK – Doorlopende kredietovereenkomst
 • HY – Hypothecair krediet
 • HO – Hypotheek Overig
 • VK – Verzendhuiskrediet
 • SR – Schuldregeling
 • RO – Overige obligo’s
 • OA – Operational Autolease
 • RH – Restschuld hypotheek zonder aanspraak op NHG
 • RN – Restschuld NHG hypotheek met aanspraak op NHG
 • ZK – Zakelijk Krediet

Heb je een A of een A1 met een H-code (herstelcode) dan willen enkele geldverstrekkers wel een hypotheek geven. Wil je een hypotheek met , dan is er meer mogelijk. Een geldverstrekker kan wel strenger zijn dan NHG en extra regels hebben. Bespreek met de hypotheekadviseur wat in jouw geval mogelijk is.

Verwijderen van een (on)terechte BKR-registratie

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een terechte registratie toch onterecht zijn en verwijderd worden. Er moet dan wel sprake zijn van 'verminderde verwijtbaarheid'. Zo’n situatie kan bijvoorbeeld gebeuren als je bent verhuisd, en je kunt bewijzen dat je de aanmaningen niet hebt ontvangen, terwijl je andere verplichtingen wel op tijd hebt betaald. Neem eerst contact op met de kredietverstrekker. Kom je er samen niet uit, dan kun je vanaf 1 oktober 2021 met nieuwe klachten over je kredietregistratie terecht bij Kifid. Vanaf 1 oktober 2021 is Kifid voor klachten het enige loket. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor de consument. Kifid zal de klachten behandelen volgens het reglement Geschillencommissie Kifid.

Aandachtspunten

 • Uitdraai BKR
  Heb je het vermoeden dat je een negatieve registratie hebt, vraag dan voordat je in gesprek gaat met de hypotheekadviseur een overzicht bij BKR op. Dat kan zonder kosten.  
 • 5 jaar zichtbaar
  Nadat de lening en achterstand volledig zijn ingelost, of een finale kwijting heeft plaatsgevonden, blijven de gegevens 5 jaar zichtbaar bij BKR. Is er sprake van kwijtschelding van een restschuld door NHG, dan houd je geen restschuld over. De geldverstrekker meldt dit bij het BKR door een einddatum te plaatsen bij je RN-registratie. Vanaf dat moment blijft deze BKR-registratie nog 5 jaar zichtbaar.
 • Creditcard
  De creditcard wordt geregistreerd wanneer het bestede bedrag in meerdere termijnen wordt terugbetaald.
 • € 250
  Alle kredieten worden geregistreerd bij BKR die groter zijn dan € 250 en langer dan een maand gebruikt worden. De mogelijkheid om rood te staan geldt dan als een krediet. Ook al heb je nog nooit rood gestaan. Ook telefoonkredieten vanaf € 250 worden bij BKR geregistreerd. 
 • 3 maanden
  Hypotheken worden geregisteerd bij BKR als je 3 volledige maanden je hypotheek niet hebt betaald. 
 • De Geschillenregeling BKR is per 1 oktober 2021 overgegaan naar . Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie BKR en de Geschillencommissie Kifid.
 • BKR wil de hypotheken positief gaan registeren. Vereniging Eigen Huis is hier geen voorstander van en roept dan ook het BKR op om dit plan in te trekken.”  
 • In 2023 gaan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag , Utrecht en Tilburg BKR-meldingen van inwoners die een schuldsanering doorliepen zes maanden na de afloop verwijderen uit de BKR-dossiers

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube