Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Is de gemeente verplicht om mij uit te nodigen om mijn bezwaar mondeling toe te lichten?

De gemeente is verplicht je uit te nodigen voor een hoorzitting als je het bezwaar binnen de 6 weken bezwaartermijn hebt ingestuurd. Daarnaast moet je in het  ook gevraagd hebben om het bezwaar mondeling toe te lichten.

De gemeente is niet verplicht om je uit te nodigen als:

 • Het  is verklaard
 • Je zelf hebt aangegeven je bezwaar niet mondeling te willen uitleggen
 • De gemeente volledig aan het bezwaar tegemoet komt
 • De gemeente geen reactie ontvangt binnen een redelijke termijn (2 weken) op een uitnodiging om het bezwaar toe te lichten. 

Heb je een aanbod gekregen om je bezwaar mondeling uit te leggen, maar komt jou dat niet uit? Dan is uitstel alleen mogelijk als je:

 • Binnen een redelijke termijn (2 weken) hierom vraagt, én
 • Je een ''gewichtige' reden hebt voor het uitstel. Voldoende gewichtig is in ieder geval afwezigheid vanwege ziekte, werkverplichtingen, vakantie van jou of van de rechtsbijstandverlener.

Ben je niet in staat om naar de hoorzitting te komen om je bezwaar mondeling uit te leggen? Vraag dan om een telefonische hoorzitting. Je moet aangeven waarom je niet kunt komen. Redenen kunnen zijn: 

 • De grote afstand tot de locatie
 • Het geringe (financiële) belang van de zaak 
 • De te verwachten korte duur van de hoorzitting
 • De medische situatie van jou of je gemachtigde in verband met het reizen.

Volgens het Gerechtshof heeft de gemeente dan geen reden om het verzoek om telefonisch het bezwaar toe te lichten af te wijzen. 

Te laat?

Heb je niet binnen de 6 weken bezwaartermijn gereageerd? Dan kun je geen bezwaar meer maken. De gemeente verklaart het bezwaar . Het bezwaarschrift wordt dan behandeld als een . Bij een verzoekschrift heb je minder rechten dan in bezwaar. Zo hoeft de gemeente je niet verplicht uit te nodigen zelfs als je daar wel om hebt gevraagd in een brief.

Aandachtspunten

 • De gemeenteambtenaar is verplicht het gesprek vast te leggen in een schriftelijk verslag. Als de gemeente geen apart verslag stuurt, dan moet het gesprek in de schriftelijke uitspraak zijn verwerkt.
 • Vind het gesprek plaats met de taxateur in dienst van de gemeente of telefonisch door de gemeente? Dan is niet voldaan aan het recht om 'gehoord te worden', tenzij je nadrukkelijk afstand doet van dit recht.
 • Als de gemeente je geen gelegenheid geeft terwijl dat wel moest, dan wijst de rechter in de beroepsprocedure de zaak terug naar de gemeente of doet zelf uitspraak. Ook kan de rechter de gemeente veroordelen in de griffierecht- en proceskostenvergoeding, ongeacht of je uiteindelijk succes hebt in de beroepsprocedure.

Hoe nu verder

 • De WOZ uitgelegd (pdf): informatie over de WOZ en juridische uitspraken die je kunt gebruiken voor de onderbouwing van het bezwaar of beroep.
 • Voorbeeldbrieven WOZ bezwaar of beroep
 • Hulp nodig bij het bezwaar maken? Raadpleeg een WOZ-adviseur of lokale makelaar. Sommige adviseurs werken tegen een geringe vergoeding of volgens het no cure, no pay principe.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube