Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Wat moet ik doen als de verkoper niet meewerkt aan de overdracht bij de notaris?

Wat je mogelijkheden zijn als koper van een bestaand huis hangt af van de afspraken die je met de verkoper hebt gemaakt in de koopovereenkomst. Vaak gebruiken de koper en de verkoper de model koopovereenkomst. Koop je een eengezinswoning, dan vind je in artikel 11 wat je kunt doen. Koop je een appartement, dan staat dit in artikel 14. Als je gebruik maakt van een van deze modellen, dan kun je de volgende stappen nemen:

Verkoper in gebreke stellen

Je stelt de verkoper en geeft hem een termijn van 8 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen. Je geeft hem dus 8 dagen de tijd om toch nog mee te werken aan de eigendomsoverdracht bij de notaris. Doe dit in een aangetekende brief. Meld daarbij dat als je schade lijdt door de niet tijdige eigendomsoverdracht, je deze van de verkoper zal vorderen.

Komt de verkoper ook binnen deze 8 dagen zijn verplichtingen niet na? Dan is hij officieel in verzuim. Je hebt als koper dan twee mogelijkheden:

  • Je ontbindt de koopovereenkomst, of
  • Je vordert nakoming van de koopovereenkomst

Ontbinden van de koopovereenkomst

Als de verkoper binnen de gestelde 8 dagen nog steeds niet meewerkt aan de eigendomsoverdracht, dan kun je de koopovereenkomst . De verkoper is in dat geval een boete van 10 % van de koopsom aan jou verschuldigd. Lijd je door de ontbinding meer schade dan die 10 %, dan heb je ook recht op aanvullende schadevergoeding. Stuur de brief aangetekend. En win eerst juridisch advies in, voordat je overgaat tot ontbinding.

Nakoming vorderen van de koopovereenkomst

In plaats van het ontbinden van de koopovereenkomst, kun je nogmaals nakoming vorderen als de 8 dagen termijn voorbij is. Je eist dan dat de verkoper alsnog meewerkt aan de eigendomsoverdracht. In dat geval is de verkoper een boete aan jou verschuldigd van drie promille van de koopsom voor elke dag dat hij niet nakomt. Dus vanaf het moment dat de 8 dagen zijn verstreken tot het moment dat de eigendomsoverdracht alsnog plaatsvindt. Deze boete kan oplopen tot maximaal 10 % van de koopprijs. Lijd je door de vertraging meer schade dan het boetebedrag, dan kun je nog aanvullende schadevergoeding eisen. Stuur ook deze brief aangetekend.

Hoe nu verder

  • Schakel de rechtsbijstandsverzekeraar of andere juridische bijstand in, als je er niet uitkomt met de verkoper.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube