Verbouwen

Tips en aandachtspunten bij verbouwen

Ga je verbouwen en wil je de klus uitbesteden, dan is de eerste stap het vinden van een aannemer. Hoe vind je een goede? Waar let je op bij een offerte? En hoe kun je de verbouwing financieren? Ga goed voorbereid aan de slag met onze tips en aandachtspunten.

Wat kost verbouwen?

Van een dakkapel tot een aanbouw of nieuwe keuken: bekijk de gemiddelde prijzen van de 5 meest voorkomende verbouwingen. Deze kun je gebruiken als indicatie voor het bepalen van je budget. Bekijk de prijzen

Zo vind je een goede aannemer

Hoe vind je een goede aannemer voor je verbouwing? Waar let je op als je een offerte krijgt? En welke afspraken leg je vast in het contract met de aannemer? Tips aannemer en offerte

Hoe kan ik mijn verbouwing financieren?

Een verbouwing financieren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een lening of hypotheek. Hoe werkt dat? En wat zijn de gevolgen voor de belasting? Mogelijkheden financiering

Oplevering en garanties na je verbouwing

Tijdens de oplevering controleer je of de verbouwing volgens afspraak is gedaan. Hoe werkt de oplevering, wat is een opleveringskeuring en hoe zit het met garanties? Zo werkt de oplevering

Uitgelicht
Problemen met de aannemer

Tijdens of na je verbouwing kun je een probleem krijgen met de aannemer. Misschien wil hij gebreken niet herstellen of gaat hij failliet. Wat kun je doen?

Dit kun je doen

Veelgestelde vragen

Heb ik een vergunning nodig voor mijn verbouwing?

Op omgevingsloket.nl kun je bekijken of je een vergunning nodig hebt voor je verbouwing. Zo ja, dan kun je deze meteen digitaal aanvragen. Voor de behandeling van je vergunningsaanvraag moet je betalen, zogenoemde bouwleges. De hoogte hiervan verschilt per gemeente.

Hoe werkt een vergunningaanvraag voor een verbouwing?

In de meeste gevallen moet de gemeente binnen acht weken een beslissing nemen over je vergunningaanvraag. Deze termijn mag eenmalig met zes weken worden verlengd. 

Als de gemeente niet op tijd beslist, terwijl je wel aan alle eisen hebt voldaan, krijg je de vergunning mogelijk automatisch. Het is wel van belang bij je gemeente te controleren of er inderdaad sprake is van deze zogenoemde ‘fictieve verlening’. 

Heb je de vergunning, dan ben je er nog niet: buren en andere belanghebbenden kunnen gedurende zes weken bezwaar maken. De gemeente heeft vervolgens zes weken de tijd om te beslissen, twaalf weken als er een adviescommissie bij wordt betrokken. 

Ook deze termijnen mogen eenmalig met zes weken worden verlengd. Als de gemeente een bezwaar terecht vindt, kun je de vergunning weer kwijtraken. Wacht dus met de verbouwing totdat de bezwaarperiode voorbij is.

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift, kun je binnen zes weken in beroep bij de rechtbank. De laatste stap is hoger beroep bij de Raad van State.

Moet ik voor mijn verbouwing een verzekering afsluiten?

Als je gaat verbouwen, controleer dan of je aannemer een CAR-verzekering (Construction All Risks) heeft. Deze verzekering dekt schade die de aannemer tijdens de verbouwing veroorzaakt.

Rechtsbijstand

Krijg je tijdens of na de verbouwing een juridisch conflict met de aannemer, dan kunnen de kosten aardig oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering ben je daartegen verzekerd. De wachttijd is vaak drie maanden na ingangsdatum van de verzekering; juridische problemen die in deze periode ontstaan, zijn niet gedekt. Sluit de verzekering dus op tijd af.

Opstalverzekering

Door een verbouwing kan je woning in waarde stijgen. In dat geval moet je ook je opstalverzekering aanpassen. Zo voorkom je dat je huis onderverzekerd is. 

Ik ga verbouwen. Waar moet ik op letten met betrekking tot de buren?

Ga je verbouwen, dan is het goed je buren hiervan op de hoogte te stellen. Een aantal aandachtspunten met betrekking tot de buren:

Bezwaartermijn

Als je een vergunning van de gemeente hebt ontvangen, kunnen je buren gedurende zes weken bezwaar maken.

Erfgrens

Ramen en bouwwerken als balkons en dakterrassen mogen niet binnen twee meter van de erfgrens komen als ze direct (loodrecht) uitzicht hebben op het perceel van de buren. Dit mag wel als de buren hiervoor toestemming hebben gegeven. Leg de toestemming vast, bij voorkeur in een notariële akte. Een vaststaand ondoorzichtig venster als lichtopening is wel toegestaan binnen twee meter.

Ladderrecht

Onder voorwaarden mag je het erf van de buren gebruiken, het zogenoemde ladderrecht:

  • je stelt je buren op tijd op de hoogte van het gebruik van hun erf
  • er is geen manier om je woning te verbouwen zonder het erf van je buren te betreden
  • je vergoedt eventuele schade

Je buren mogen het ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor gewichtige redenen hebben.

Bouwexploit

Je buren kunnen voor de verbouwing een bouwexploit naar je aannemer sturen. Ze stellen hem hiermee aansprakelijk voor mogelijke toekomstige schade, dringen erop aan dat hij voorzorgsmaatregelen neemt om schade te voorkomen en een nulmeting doet.  

Met een nulmeting legt de aannemer de bouwkundige conditie van het huis van de buren vóór de verbouwing vast. Bij schade kunnen je buren aannemelijk maken dat die door de verbouwing is ontstaan. De aannemer is niet verplicht een nulmeting uit te voeren. 

Wat bespreek je met de aannemer?

Regelmatig hebben onze juristen leden aan de telefoon die een conflict hebben met de aannemer. Meestal komt dit door onduidelijke afspraken. Dit kun je zo veel mogelijk voorkomen door voorafgaand aan je verbouwing concrete afspraken op papier te zetten. Voor 3 veelvoorkomende verbouwingen hebben we daarom een aandachtspuntenlijst gemaakt. Handig voor als de aannemer langskomt om een offerte op te maken!

Handige diensten voor jou

Bekijk meer woonthema's

Gezond en veilig wonen

In huis breng je veel tijd door. Hoe zorg je ervoor dat je zo veilig en gezond mogelijk woont? Hoe voorkom je bijvoorbeeld inbraak? Over gezond en veilig wonen

Onderhoud

Een goed onderhouden huis is meer waard en verkoopt beter. Welke klussen kun je aanpakken? Over onderhoud

Woonsituatie verandert

Bij trouwen, scheiden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen kan je woonsituatie en financiële situatie er anders uit komen te zien. Wat zijn de gevolgen? Financiële gevolgen