Coronavirus: veelgestelde vragen

Het coronavirus raakt ons allemaal en heeft grote impact op de woningmarkt. Veel leden bellen met vragen omtrent dit onderwerp. Wij hebben op alle gebieden deskundigen die je met een luisterend oor zoveel mogelijk steunen bij jouw zorgen en beslissingen. Hieronder geven we alvast antwoord op veelgestelde vragen over de woningmarkt en onze diensten.

Deze rubriek wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. 
Laatste update 2 april 2020.

Dit weten we nu over het coronavirus en de woningmarkt

Benieuwd naar de verwachtingen van onze leden? Lees het persbericht of bekijk onze actuele ledenpeiling.

Koop en verkoop

Worden er door het coronavirus minder woningen verkocht?
De verwachting is dat de effecten op de woningmarkt groter worden naarmate de coronacrisis langer duurt. Kopers, verkopers en makelaars zijn extra voorzichtig bij bezichtigingen. Kopers zijn terughoudend met het doen van een bod of tekenen van een koopcontract. Vooral ondernemers en zzp’ers zijn onzeker over de toekomst van hun werk en inkomen. In onze ledenpeiling van maart naar de gevolgen van het coronavirus lees je daar meer over. 
 
Over het kopen van een huis tijdens de coronacrisis schreef onze jurist Corine Jansen deze speciale pagina.
Annuleren huiseigenaren de verkoop van hun woning?
Wij hebben nog niet van onze leden gehoord dat woningverkopen worden geannuleerd of getekende koopcontracten worden ontbonden. Afspraken bij de notaris voor de overdracht van een woning gaan vooralsnog door omdat deze koopovereenkomsten in de regel al enige maanden geleden zijn gesloten en de hypotheek is afgerond. Daarin komt door de huidige ontwikkelingen nog geen verandering.
Halen huiseigenaren hun woning uit de verkoop?
Veel mensen die al voor de coronacrisis bezig waren om hun huis te verkopen zetten dit door, zeker als ze ondertussen al een nieuwe woning hebben gekocht. Wel horen we van leden en makelaars dat veel eerste gesprekken over de verkoop van een woning worden uitgesteld, vooral als de eigenaar geen haast heeft. Daardoor neemt het aanbod aan te koop staande woningen wel af.
Kan de afspraak voor de overdracht bij mijn notaris doorgaan?
De overdracht van de woning zal in principe doorgaan. De meeste notariskantoren zijn open en de dienstverlening van de notaris gaat gewoon door. Er wordt meer gebruik gemaakt van volmachten, adviesgesprekken via telefoon en videobellen. De KNB  heeft op haar website een aantal vragen en antwoorden opgenomen over juridische en praktische gevolgen van het coronavirus voor notariskantoren.

 

Kan ik na ondertekening nog van de aankoop van de woning af?
Na ondertekening van de overeenkomst ben je gebonden aan de koop van de woning. De mogelijkheden om dan nog van de koop af te zien zijn beperkt. Je kunt de koop nog binnen korte tijd ongedaan maken tijdens de bedenktijd of als je een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde, zoals het financieringsvoorbehoud. Daarnaast zien we nu in contracten ‘coronaclausules’ opduiken (zie volgende vraag).  

Wat zijn ‘coronaclausules’?
In deze onzekere tijd zien we dat soms extra clausules in het koopcontract worden opgenomen. De coronaclausule is daar een voorbeeld van. Die moet het mogelijk maken om de koop/verkoop te kunnen ontbinden of op te schorten als er een ernstige gezondheidssituatie ontstaat bij koper of verkoper. Op voorhand is moeilijk aan te geven of dergelijke clausules juridisch gezien sluitend of echt nodig zijn. Koper en verkoper geven in elk geval aan dat ze het contract willen nakomen, tenzij er een dringende medische reden ontstaat die dat onmogelijk maakt.
Wat is een no risk-clausule?

De no risk-clausule van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) is bedoeld om kopers over de streep te trekken. Met de clausule heeft de koper het recht de koop te ontbinden als hij zijn eigen huis voor een bepaalde datum niet heeft verkocht. Als verkoper kun je intussen doorgaan met de verkoop van je woning. Vind je een tweede geïnteresseerde, dan krijgt de eerste koper nog 48 uur de tijd om te beslissen of hij de woning wel of niet koopt. De clausule vervalt dan.

Iedere koper heeft drie dagen bedenktijd. Het is verstandig eerst de bedenktijd van de tweede koper te laten verlopen. Je kunt je huis dan in ieder geval aan de tweede koper verkopen. Na het verlopen van de bedenktijd van koper twee geef je de eerste koper 48 uur de tijd om te beslissen om de koop door te laten gaan of van de koop af te zien. Belangrijk: in het voorlopige koopcontract met de tweede koper neem je een ontbindende voorwaarde op, voor het geval de eerste koper de koopovereenkomst wil nakomen.

Helemaal 'no risk' is de clausule natuurlijk niet. Als verkoper blijf je hoe dan ook een zeker risico lopen. Een tweede koper kan zich ook altijd beroepen op eventuele andere ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld voorbehoud van financiering.  

Kan mijn verhuizing doorgaan?
Binnenkort staat mijn verhuizing gepland. Ik heb een verhuisbedrijf ingeschakeld. Kan de verhuizing doorgaan, nu de overheid vanwege het coronavirus ingrijpende maatregelen heeft genomen?

De verhuizing van je inboedel door een verhuisbedrijf gaat in de meeste gevallen gewoon door. Kijk op de website van je verhuizer, of informeer bij hen hoe het zit met verhuizingen in deze tijd. Op de website van de erkende verhuizer staan aandachtspunten bij verhuizingen en wanneer je een verhuizing moet uitstellen.

Huizenprijzen

Gaan de huizenprijzen dalen?
Het is nog te vroeg om te voorspellen dat huizenprijzen gaan dalen. Wel is duidelijk dat de huizenprijzen door de coronacrisis minder hard kunnen stijgen. Dat zou de oververhitte woningmarkt op veel plaatsten kunnen kalmeren. Daarmee is de structurele krapte op de woningmarkt echter niet opeens voorbij. Het is aannemelijk dat meer potentiele kopers tijdelijk een pas op de plaats maken. 
Wat als de waarde van mijn huis daalt?
Door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren is voor veel huiseigenaren de waarde van hun huis hoger dan de hypotheekschuld. In tegenstelling tot de bankencrisis van tien jaar geleden zijn er nu maar weinig huizen die hypothecair onder water staan. Ook als je recent tegen een hoge prijs een huis hebt gekocht en je inkomen wijzigt niet of niet ingrijpend, hoeft er niet veel aan de hand te zijn. Hetzelfde geldt als je je hypotheek hebt overgesloten naar een lage rente. Je hebt dan vaste lage maandlasten door een vaste lage rente.

Bezichtigingen

Gaan woningbezichtigingen door?
Bezichtigen van een te koop staande woning doe je nu vaker op afstand, via je telefoon, tablet of laptop. Een makelaar leidt je digitaal rond en filmt de woning met zijn telefoon. In overleg met de huiseigenaar treffen veel makelaars beperkende maatregelen als een potentiele koper komt kijken. Als je een huis wilt gaan bezichtigen, dan gelden er vaak strenge regels: de verkoper moet het huis uit, ook als er kinderen zijn, en je mag met maximaal twee personen naar binnen. Grote aantallen bezichtigingen op één dag worden afgezegd. Soms zeggen verkopers bezichtigingen af omdat ze nu geen mensen over de vloer willen. 
Mag ik als verkoper bezichtigingen weigeren?
De makelaar heeft een bemiddelingsopdracht gekregen voor de verkoop van jouw huis. Bezichtigingen horen daarbij. Wil je geen potentiële kopers toelaten, dan kan de makelaar de opdracht niet uitvoeren. Daarom is het van belang om het eventueel weigeren van bezichtigingen in overleg met de makelaar te doen.

Taxaties

Mag de taxateur van de geldverstrekker van de koper nog een interne inspectie doen van mijn verkochte woning?
Ja, de taxateur moet nog steeds een interne inspectie doen. Geldverstrekkers en NHG hebben nog steeds een woningtaxatierapport met interne inspectie nodig. In een normale situatie kun je thuisblijven en komt vaak de makelaar samen met kopers en taxateur in de woning. Nu loopt de taxateur zonder makelaar en kopers door de woning. Hij kan je vragen foto’s te mogen maken, zodat hij deze later rustig kan bekijken buiten de woning. Zo hoeft de taxateur maar kort in je woning te zijn.
Kan de taxateur een taxatie voor een woz-bezwaar weigeren?
Mijn woning moet worden getaxeerd omdat ik bezwaar heb gemaakt tegen de woz-waarde. Nu wil de taxateur van gemeente/belastingsamenwerkingsverband niet taxeren vanwege corona. Kan dat?

Ja. Gezien de huidige omstandigheden is het te verwachten dat een taxatie niet door kan gaan. Je kunt het beste contact opnemen met je gemeente of belastingsamenwerkingsverband en proberen de taxatie te verplaatsen naar een datum na 1 juni. De gemeente of het belastingsamenwerkingsverband moet het bezwaar voor het einde van het jaar afdoen, dus heeft dan meestal nog voldoende tijd. 

Het spreekt voor zich dat je ook met de gemeente contact kunt opnemen om de taxatie uit te stellen als je op dit moment zelf geen taxatie wilt vanwege het coronavirus.

Nieuwbouw

Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht, wat nu?
Ben je de koper van een woning die nu wordt gebouwd? Neem dan contact op met de bouwbegeleider van jouw bouwer of ontwikkelaar. Vraag of de bouwplanning en oplevering door de coronacrisis worden aangepast en op welke manier je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Dat is vooral belangrijk als er al een afspraak is gemaakt voor de oplevering en de afspraken die je met leveranciers maakt voor de inrichting en afwerking van jouw nieuwe huis, en de verhuizing.
Komt nieuwbouw stil te liggen?

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorziet serieuze problemen naarmate de crisis langer aanhoudt en meer mensen uitvallen, bijvoorbeeld als buitenlandse bouwvakkers terugkeren naar hun eigen land. 

Kan de oplevering van mijn nieuwbouwwoning wel doorgaan?

Ja, de oplevering van een nieuwbouwwoning kan in het algemeen gewoon doorgaan. Neem bij twijfel contact op met de aannemer van wie je de woning gekocht hebt.

Zijn er specifieke omstandigheden waardoor de aannemer toch later moet opleveren dan afgesproken? Dan moet de aannemer jou hiervan op de hoogte stellen. In de meeste contracten staat dat je dan recht hebt op een schadevergoeding. Let op: als de vertraging een gevolg is van overmacht, dan hoeft de aannemer mogelijk niet te betalen.
Kan een aannemer zich beroepen op overmacht als zijn personeel ziek is, of is vertrokken?

Of sprake is van onwerkbare werkdagen of overmacht hangt af van de specifieke omstandigheden. De overeengekomen bouwtijd is meestal erg ruim. Een eventuele vertraging tijdens de bouw, bijvoorbeeld door de coronacrisis, hoeft daarom niet meteen te zorgen voor een overschrijding van de bouwtijd. Als dat toch gebeurt, komt mogelijk de vraag op of de bouwer zich kan beroepen op overmacht, waarbij de schade niet voor zijn rekening komt.
Het antwoord op die vraag hangt af van de specifieke omstandigheden bij het bouwproject en moet vaak van de rechter komen. De aannemer zal dan moeten onderbouwen waarom de oplevering niet op tijd kon doorgaan en waarom de overschrijding niet voor zijn rekening komt.

We merken dat sommige bouwers bij kopers vragen om akkoord te gaan met een mogelijke vertraging. We adviseren gezien het voorgaande om daar niet op voorhand mee akkoord te gaan.

 

Verbouwing

Kan mijn verbouwing doorgaan?
Aannemers en bouwers kunnen tot nu toe gewoon doorwerken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun mensen. De signalen die wij van onze leden en uit de bouw horen zijn wisselend. Veel mensen willen graag dat de verbouwing van hun huis doorgaat. Anderen willen voorlopig niet dat de aannemer aan de slag gaat. Bouwers en aannemers kunnen soms niet verder met hun werk omdat bestelde materialen, zoals op maat gemaakte keukens en kozijnen, niet op de afgesproken tijd worden geleverd. 
Mag de behandeling van mijn vergunning om te verbouwen nu langer duren?

Dat is mogelijk. De beslistermijn voor een vergunning voor (ver-)bouwen is meestal acht weken. De gemeente kan deze termijn sowieso altijd een keer met zes weken verlengen. In geval van overmacht kan de gemeente de beslistermijn bovendien opschorten. Of sprake is van overmacht door de coronacrisis staat niet vast. De gemeente zal opschorting door overmacht moeten onderbouwen.
De beslistermijn kan overigens ook langer worden als:

  • De vergunningaanvraag incompleet is en je de gelegenheid krijgt de aanvraag aan te vullen.
  • De vergunningaanvraag wordt aangehouden, omdat er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan in de maak is.
  • De uitgebreide procedure geldt, bijvoorbeeld omdat het om een monument gaat.
De aannemer vraagt een aanbetaling, is dat redelijk?
Een aannemer vraagt vaak om een aanbetaling zodat hij de eerste bouwmaterialen kan kopen. Dat is meestal niet onredelijk, maar ons advies is om hiermee terughoudend te zijn, vooral als de verbouwing door de coronacrisis wordt uitgesteld.
Betaal nooit de hele verbouwing vooruit, maar betaal per gereedgekomen fase.
De eerste betaling zou moeten samenvallen met de start van de werkzaamheden en bij de oplevering betaal je het laatste deel. Daarmee beperk je je financiële risico’s als de verbouwing vertraging oploopt, of in het ergste geval als de aannemer failliet gaat. Tot slot: zet de gemaakte afspraken altijd op papier of bevestig ze in een e-mail aan de aannemer.

In veel verbouwingsovereenkomsten worden ook betalingstermijnen afgesproken. Als je kiest voor een aannemer aangesloten bij Bouwgarant, dan kun je een verbouwgarantie afsluiten. Een extra zekerheid mocht de aannemer tijdens de verbouwing failliet gaan.
Kan ik de verbouwing uitstellen?
Mensen die nu noodgedwongen thuis zijn, willen vaak dat de start van de werkzaamheden wordt uitgesteld. Als je je verbouwing wil opschorten, adviseren wij je om dat zo snel mogelijk te bespreken met je aannemer. Dan kun je samen een latere datum bespreken. Als je daarmee wacht, loop je het risico dat de agenda van de aannemer volloopt met afspraken van mensen die hetzelfde willen. De kans is dan groot dat het uitstel veel langer duurt dan je hoopt.
Blijft het contract met de aannemer geldig als ik de verbouwing uitstel?
De getekende overeenkomst of geaccepteerde offerte die je met de aannemer hebt gesloten kan in goed overleg van kracht blijven. Jullie maken dan alleen over de start- en opleverdatum van de werkzaamheden nieuwe afspraken. Er zijn in principe geen extra kosten verbonden aan uitstel van werkzaamheden, maar als de aannemer onvermijdelijk extra kosten moet maken, dan moeten die naar redelijkheid en billijkheid  worden gedeeld. 

Als je een offerte hebt ontvangen voor een verbouwing, dan blijft die geldig tot de datum die daarin vermeld staat. Ga in gesprek met de aannemer als je die datum door de coronacrisis niet kunt halen en vraag zo nodig om een aanpassing.
Als jouw aannemer lid is van een brancheorganisatie zoals BouwGarant, VLOK of Techniek Nederland, gelden de afgesproken consumentenvoorwaarden. Artikel 7 van de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant gaat over onvoorziene omstandigheden, zoals het coronavirus.
Kan ik door de coronacrisis mijn verbouwing annuleren?

Als je de gehele verbouwing wil annuleren, dan kunnen er financiële gevolgen zijn. Als je een offerte of overeenkomst hebt gekregen maar die nog niet voor akkoord hebt getekend, dan is er nog geen bindende overeenkomst. In principe mag de aannemer dan geen kosten in rekening brengen, tenzij daarover vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als de aannemer een vergoeding vraagt voor het maken van bouwtekeningen, het ontwerp of de calculaties.
Heb je de overeenkomst met de aannemer al  getekend, dan zijn er mogelijkheden om die geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Bijvoorbeeld als je bij de verbouwing van de badkamer en keuken wil stoppen, nadat de keuken klaar is. Of als je de verbouwing van de uitbouw van je huis helemaal wil opzeggen voordat die is begonnen. De ondernemer heeft dan wel recht op de aanneemsom. De  bespaarde kosten op materialen en zaken die kosteloos kunnen worden geannuleerd gaan daar dan wel vanaf. Daar zul je samen uit moeten komen. De aannemer zal een gespecificeerde eindafrekening moeten sturen waarin de omvang en de kosten van het niet uitgevoerde werk duidelijk worden vermeld.

Kom je er samen niet uit en blijft er een onoverbrugbaar meningsverschil over de eindafrekening, dan is er soms een bemiddelingspoging mogelijk (kijk daarvoor in de voorwaarden). En je kunt naar de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw  als je aannemer is aangesloten bij een brancheorganisatie met consumentenvoorwaarden.

Hypotheken en betaalbaarheid

Wat zijn de risico’s voor huiseigenaren met lopende hypotheken?
Door de lage hypotheekrente, en omdat veel mensen hebben gekozen voor lange rentevaste perioden van tien tot twintig jaar, vormt de betaalbaarheid van een hypotheek nu niet opeens een risico.  
 
Wel kunnen betalingsproblemen ontstaan als bedrijven moeten sluiten, als werknemers tijdelijk minder verdienen, en als zelfstandigen hun inkomsten snel zien teruglopen of helemaal zien wegvallen. Als je betalingsproblemen met je hypotheek ziet aankomen, adviseren wij om direct advies of hulp te vragen bij bank, geldverstrekker of tussenpersoon. Zij hebben een zorgplicht en moeten hun klanten bijstaan om moeilijke tijden zo goed mogelijk door te komen.
Wordt het moeilijker om een hypotheek af te sluiten?

Voor beroepsgroepen die getroffen worden door de coronacrisis kan het door een daling van inkomsten mogelijk moeilijker worden om een hypotheek af te sluiten. We raden mensen met inkomensonzekerheid aan om zelf goed na te denken of de aankoop van een woning en het sluiten van een hypotheek op dit moment wenselijk is. Wij volgen de ontwikkelingen bij banken en andere geldverstrekkers op de voet.   

Kan ik nog steeds een overbruggingskrediet afsluiten?

Ik ga een ander huis kopen. Dat ga ik financieren met een hypotheek, aangevuld met de overwaarde van mijn huidige huis. Dit huis is nog niet verkocht. Kan ik een overbruggingskrediet afsluiten?

Het is nog steeds mogelijk een overbruggingskrediet af te sluiten. Veel geldverstrekkers stellen wel strengere voorwaarden dan voor de coronacrisis. Bijvoorbeeld dat het huis op papier al onvoorwaardelijk verkocht moet zijn. Of als het huis nog niet verkocht is, dat je minder kunt lenen dan de verwachte overwaarde. De geldverstrekker bouwt zo een marge in voor het geval het huis minder oplevert. Geldverstrekkers kijken nu ook strenger dan voorheen of je voldoende eigen middelen hebt om de dubbele lasten langere tijd te kunnen betalen. Vraag je hypotheekadviseur om een heldere berekening van de dubbele lasten.

Welke steun biedt de overheid aan ZZP'ers?
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Dit gaat via een versnelde procedure. Stichting ZZP Nederland biedt een overzicht van alle steunmaatregelen voor zelfstandigen.
Kan ik uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen krijgen?
Kan ik uitstel van betaling krijgen als ik mijn gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting, nu niet kan betalen?
 
Als je door de coronacrisis in betalingsproblemen komt bieden gemeenten de mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. In de meeste gevallen is dat uitstel drie maanden. Er zijn ook gemeenten die maatwerk bieden. Vaak zijn ook de berekende invorderingsrentes verlaagd tot bijna 0%. Op de website van je gemeente vind je deze tegemoetkomingen vaak onder het coronanieuws.
Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen. Wat nu?
Neem contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Veel geldverstrekkers hebben al regelingen om hun klanten door deze moeilijke tijd heen te helpen. Diverse geldverstrekkers geven betalingsuitstel voor rente en aflossing voor een periode van drie maanden. Voor spaarhypotheken wordt om fiscale redenen alleen uitstel gegeven voor betaling van de rente en niet voor de premie of inleg. Geldverstrekkers brengen voor de betaalpauze geen rente of kosten in rekening. Een betaalpauze van drie maanden leidt niet tot een notering bij het Bureau Krediet Registratie.

Op de website van je geldverstrekker vind je informatie over wat te doen als je betalingsproblemen hebt of verwacht. Je kunt ook je hypotheekadviseur vragen om te helpen. 

Om overzicht te houden bij geldzorgen door de coronacrisis heeft het Nibud een stappenplan gemaakt. Hierin vind je tips en tools om je financiën op een rij te zetten en oplossingen te vinden.

Betaal je een periode geen hypotheekrente? Let dan ook op je voorlopige teruggave van het belastingvoordeel. Pas deze aan als het nodig is, zodat je niet te veel geld terugkrijgt en later weer moet bijbetalen. Je wijzigt de voorlopige teruggave via je persoonlijke pagina bij de Belastingdienst.
Lees voor nog meer informatie het blog van onze Fiscalist Tjalling Letterie.
Wat doet Vereniging Eigen Huis?
Wij zijn voortdurend in gesprek met hypotheekverstrekkers, brancheorganisaties en de overheid om mensen te beschermen tegen de economische gevolgen van de coronacrisis.
 
Uit de ledenpeiling blijkt dat 88% van de huiseigenaren een betalingspauze van de hypotheek een goed idee vindt als er nu een betalingsachterstand ontstaat. Ongeveer 80% is van mening dat de overheid moet zorgen dat alle banken en andere geldverstrekkers uitstel van betaling aanbieden en niet overgaan tot een gedwongen verkoop van een woning. In deze tijd mogen mensen niet op straat komen te staan door een betalingsachterstand.
Wat doet de hypotheekrente?
De hypotheekrente wordt gebaseerd op het rendement op staatsleningen. Ten opzichte van de periode voor de uitbraak van het coronavirus is het rendement op staatsleningen gestegen. Diverse geldverstrekkers hebben in reactie daarop de tarieven voor langere rentevaste perioden al verhoogd. Het is onzeker hoe de rente zich de komende periode gaat ontwikkelen. Veel van de actuele hypotheekrentetarieven vind je hier. 
Moet ik vervroegd mijn hypotheekrente opnieuw vastzetten?

Het is onzeker hoe de hypotheekrente zich de komende periode gaat ontwikkelen. Overweeg je om je hypotheekrente nu over te sluiten naar een lagere rente, breng dan eerst je mogelijkheden in kaart. Het kan zijn dat je bij oversluiten een boete moet betalen. Vraag je dan af of je daarvoor de middelen hebt. Zo niet, dan is rentemiddeling een alternatief voor oversluiten. Dan betaal je de boete niet ineens, maar wordt die uitgesmeerd over de hele nieuwe renteperiode. 

Onze quickscan geeft een eerste indicatie of je kunt besparen op je hypotheek door oversluiten of rentemiddeling. Wil je de mogelijkheden verder onderzoeken, ga dan naar onze Hypotheekwacht of neem dan contact op met je hypotheekadviseur of geldverstrekker.

 
Wat kan Eigen Huis Hypotheekadvies voor mij betekenen?
Met de Hypotheekwacht van Eigen Huis Hypotheekadvies kun je zien of je hypotheek nog helemaal bij je past, zonder dat je direct naar een hypotheekadviseur moet. Op basis van je persoonlijke gegevens berekent de hypotheekwacht of het oversluiten van de hypotheek interessant is.

Hypotheekrenteaftrek

Ik krijg uitstel voor het aflossen op mijn hypotheek. Komt hierdoor mijn renteaftrek in gevaar?
Als je betalingsuitstel krijgt, betaal je geen rente en los je niet af op je hypotheek. Als je de aflossingsachterstand voor eind 2021 hebt ingehaald dan hou je je recht op hypotheekrenteaftrek. Heb je blijvende problemen om te betalen, dan kan die periode zelfs nog langer zijn. Daarover moet je dan een afspraak maken met je geldverstrekker. Lees hier meer over de mogelijkheden en voorwaarden om een aflossingsachterstand in te halen.
De Nederlandse Vereniging van Banken en het Ministerie van Financiën overleggen om te bekijken of deze fiscale regels (tijdelijk) versoepeld kunnen worden.
Mijn huis staat nog te koop, maar ik ga al verhuizen. Krijg ik een tegemoetkoming voor dubbele lasten?

Ik ga mijn te koop staande huis binnenkort verlaten en in mijn nieuwe woning wonen. Ik heb nu dus enige tijd dubbele hypotheeklasten. Krijg ik daarvoor een tegemoetkoming?

Ja, je mag van beide woningen de hypotheekrente aftrekken. Voor je leeg te koop staande woning heb je nog renteaftrek tot uiterlijk 31 december 2023. Of tot je de woning hebt verkocht, als dat eerder is.

Ik betaal rente voor mijn te bouwen nieuwbouwhuis en voor mijn huidige woning. Is de rente van beide aftrekbaar?
Ik heb recent een nieuwbouwwoning gekocht. Deze gaat nu gebouwd worden en ik ga daarvoor rente betalen. Ook betaal ik rente voor mijn huidige woning. Is de rente van beide woningen aftrekbaar?

Ja, zowel voor de woning waarin je woont als voor de woning in aanbouw heb je renteaftrek. Voor de woning in aanbouw is wel vereist dat je verwacht deze uiterlijk in 2023 te gaan bewonen.

VvE

Binnenkort staat de jaarlijkse ALV van onze VvE gepland, kan deze nu wel doorgaan?
Nee, een algemene ledenvergadering (ALV) waar de leden fysiek aanwezig zijn, kan nu niet plaatsvinden. De ALV is gewoonlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In de Modelreglementen staat geen sanctie op overschrijding van die termijn. Wellicht is het mogelijk om de ALV uit te stellen en later te vergaderen wanneer de coronamaatregelen zijn opgeheven.
Uitstel van de ALV is bij onze VvE niet mogelijk, zijn er ook alternatieven zonder fysieke bijeenkomst?
Als uitstel van de vergadering van je Vereniging van Eigenaars (VvE) niet mogelijk is omdat de VvE een belangrijk besluit moet nemen, zijn er twee mogelijkheden. Je kunt als VvE een schriftelijk besluit nemen buiten de fysieke vergadering om of digitaal stemmen. 
Welke eisen gelden er voor een besluit buiten de ALV?

In de Modelreglementen staan weinig regels waaraan zo’n besluit buiten de vergadering moet voldoen. Zo gelden er geen oproepingseisen, ook hoeft geen agenda verstuurd te worden en is er geen gelegenheid tot vragen stellen. Verstandig is wel om bovenaan de brief aan de VvE-leden te vermelden dat het gaat om een voorgenomen besluit buiten de vergadering. Dan zijn alle VvE-leden ervan op de hoogte dat ze niet vrijblijvend hun instemming geven aan het te nemen besluit. De enige regel die geldt is dat zo’n besluit schriftelijk genomen wordt met 100% van de stemmen: unaniem. Het moment waarop het besluit tot stand komt, is wanneer de laatste eigenaar schriftelijk met het besluit heeft ingestemd.

Praktisch gezien spreken VvE’s vaak af dat elke stemgerechtigde het ingevulde formulier bijvoorbeeld in de brievenbus van de voorzitter of een van de leden van het bestuur doet. Wanneer elke schriftelijke verklaring binnen is, moet er een verzameling van ‘brieven met verklaringen’ zijn. Hierna moet de ‘uitslag’ van deze verklaringen aan de VvE-leden gecommuniceerd worden. Gelet op deze werkwijze werkt het besluit buiten de vergadering in de praktijk meestal alleen goed voor kleinere VvE’s.

Kunnen we als VvE gewoon aan de slag met digitaal stemmen? Of gelden hier voorwaarden voor?
In principe mag elke VvE digitaal stemmen. Dit is niet verboden in de Modelreglementen. Het is wel zo dat in oudere reglementen digitaal stemmen niet geregeld is. Dat komt door de stand van de techniek op dat moment. In het nieuwste Modelreglement van 2017 is dit wel geregeld. Hierin staat dat stemgerechtigden hun stemrecht kunnen uitoefenen middels een door de ALV gekozen elektronisch communicatiemiddel. De stemgerechtigde moet wel via het elektronisch communicatiemiddel worden geïdentificeerd. Ook moet deze persoon rechtsreeks kunnen deelnemen aan de vergadering en het stemrecht kunnen gebruiken. Als VvE’s met oudere reglementen zich aan deze spelregels houden en de digitale systemen er op ingericht zijn, kunnen zij ook digitaal stemmen en geldige besluiten nemen.
Het VvE-bestuur wil gemeenschappelijke ruimten zoals hal en trappenhuis nu vaker laten schoonmaken. Kan het bestuur dit zomaar besluiten?
Ja, als spoedeisende maatregelen nodig zijn kan het bestuur dit zonder toestemming van de ALV besluiten. Het extra schoonmaken en desinfecteren zal hier in deze tijd vrijwel zeker onder vallen. Wel kan het zijn dat volgens de Modelreglementen toestemming van de voorzitter nodig is, als de kosten hoger zijn dan het door de vergadering eerder vastgestelde bedrag.
Treffen VvE’s maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus?
Wij hebben dit onze leden gevraagd in een peiling onder 230 leden die lid zijn van een VvE. Ruim een op de vijf antwoordde dat zijn of haar VvE inderdaad maatregelen treft tegen de verspreiding van het coronavirus. Het gaat dan om maatregelen als het afzeggen of uitstellen van de ALV, het invoeren van een regel dat maximaal twee personen tegelijk van de lift gebruik mogen maken, of het extra schoonmaken van deur- en liftknoppen met desinfecterende middelen. Bijna twee derde zegt dat de VvE geen maatregelen treft. De rest weet het niet.

Testament

Ik wil een (levens)testament maken, kan dit vanwege de situatie ook online?
Voor een levenstestament ben je niet verplicht om naar de notaris te gaan. Afhankelijk van je situatie en wensen kun je veelal een online levenstestament samenstellen en dit ook digitaal laten afhandelen.
Voor een testament bij overlijden ben je wettelijk verplicht om in het bijzijn van de notaris de handtekening te zetten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) pleiten voor een noodoplossing, die tekenen op afstand mogelijk maakt. 

Meer informatie over testamenten vind je op de website van de KNB
Leden van Vereniging Eigen Huis krijgen korting als ze online een levenstestament opstellen bij Nationale Notaris

Vragen over de diensten van Vereniging Eigen Huis

Bouwtechnische keuring

Gaat mijn bouwtechnische keuring nog door?

Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM nauwgezet. Dat betekent dat een afspraak voor een bouwtechnische keuring van een woning door kan gaan als alle betrokken partijen hiermee instemmen en niemand gezondheidsklachten heeft. Het is verstandig om met zo min mogelijk personen door de woning heen te lopen.

Heb je een keuring geboekt? Dan kan deze kosteloos worden geannuleerd.
Stel dat de keuring wordt geannuleerd omdat de bouwkundig inspecteur en- of de huiseigenaar geen gezondheidsrisico wil lopen, dan bellen wij jou zo spoedig mogelijk.

Kan ik een keuring kosteloos annuleren?

Ja, je kunt je keuring kosteloos annuleren.
Log in op www.eigenhuis.nl/mijn-keuringen of bel: 033-450 7750.

Kan ik de afspraak voor een keuring uitstellen?
Ja, dat kan kosteloos. Log in op www.eigenhuis.nl/mijn-keuringen, hier kun je de keuring annuleren. Daarna kun je via de boekingsmodule een nieuwe keuring inplannen. Of neem contact met ons op via 033 450 77 50, dan kunnen we de keuring verplaatsen.
Hoeveel personen kunnen bij een bouwtechnische keuring aanwezig zijn?
In lijn met de regels van de overheid kan een keuring plaatsvinden als maximaal drie personen aanwezig zijn. Het is dan goed mogelijk om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Bij een bouwtechnische keuring zijn aanwezig (één van) de kopers(s), de makelaar of verkoper, en de bouwkundige. Als meer personen aanwezig zijn, kan een keuring niet doorgaan. Het is niet nodig dat de verkoper/makelaar meeloopt tijdens de rondgang door de woning.

Opleveringskeuring nieuwbouw

Is het verstandig om de sleutels in ontvangst te nemen als mijn opleveringskeuring wordt geannuleerd?
Op dit moment kan een afspraak voor een opleveringskeuring doorgaan als de bouwer, bouwkundige en koper daarmee instemmen. Wel kunnen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

De oplevering van een nieuwbouwwoning is een belangrijk juridisch overdrachtsmoment. Als je de sleutels ontvangt en accepteert is de woning formeel van jou. 
Hoeveel personen kunnen bij een opleveringskeuring aanwezig zijn?
In lijn met de regels van de overheid kan een keuring plaatsvinden als maximaal drie personen aanwezig zijn. Het is dan goed mogelijk om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Bij een opleveringskeuring zijn dan aanwezig (één van) de koper(s), de vertegenwoordiger van de aannemer en de bouwkundige. Als meer personen aanwezig zijn, kan een keuring niet doorgaan. 

Eigen Huis Hypotheekadvies

Gaat mijn afspraak met de hypotheekadviseur door?
Afspraken met onze hypotheekadviseurs op kantoor kan vooralsnog doorgaan als jij en de adviseur daarmee instemmen. Voorwaarde is dat niemand gezondheidsklachten heeft.
Het adviesgesprek kan ook op afstand via de telefoon of online via beeldbellen plaatsvinden. Dit kan vooraf worden afgesproken met medewerkers van Eigen Huis Hypotheekadvies.
Ik wil de koopbeslissing van de woning uitstellen. Kan ik kosteloos van het hypotheekaanbod af?
Dat kan. Als je het hypotheekaanbod niet tekent zijn daar geen kosten aan verbonden. Voor het gegeven hypotheekadvies betaal je wel. Bij Eigen Huis Hypotheekadvies komt dit op €1.450.

Collectieve inkoop zonnepanelen

Gaat de installatie van zonnepanelen door?

Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM nauwgezet. Dit betekent dat de installatie van zonnepanelen door kan gaan als jijzelf en de installateur daarmee instemmen. Omdat de installateur ook in jouw woning aan de slag moet, is het van belang dat geen van de aanwezigen gezondheidsklachten heeft.

Liever de installatie uitstellen? Dan kan dit uiteraard kosteloos.

Zijn er nog genoeg zonnepanelen?
Op dit moment zijn er nog genoeg zonnepanelen op voorraad. We hebben contact met onze leveranciers en laten het tijdig weten als er leveringsproblemen ontstaan. 
Gaan de informatieavonden over zonnepanelen door?
Nee, alle geplande informatieavonden zijn geannuleerd.

Eigen Huis Schilderservice

Gaat de geplande afspraak voor het schilderen van mijn huis nog door?

De schilders die bij ons zijn aangesloten volgen nauwgezet de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM. Dit betekent dat een afspraak voor het schilderen van de buitenzijde van de woning door kan gaan als jijzelf en de schilder daarmee instemmen en als er geen gezondheidsklachten zijn. 

Wil je de afspraak met de schilder verzetten? Neem dan contact op via www.uwschilderwerk.nu of met Vereniging Eigen Huis op telefoonnummer 033 450 77 50.

'We beantwoorden jouw vragen zo goed mogelijk'

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Dit vergt van ons allemaal ingrijpende aanpassingen en heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven. Veel leden bellen ons met vragen over onder meer het al dan niet kopen en verkopen van een huis, de bouw van een nieuwe woning, over hun hypotheek of onze diensten. 

Jouw vragen proberen wij met onze 200 medewerkers, die zoveel mogelijk vanuit huis werken, zo goed mogelijk te beantwoorden. Zij zijn per telefoon (033-4507 750) en online via de chatfunctie en de contactpagina bereikbaar.  

Wij hebben op alle gebieden deskundigen die jou met een luisterend oor willen steunen bij zorgen en beslissingen. Omdat niemand weet hoe de situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen, kunnen wij vragen helaas vaak niet stellig en eenduidig met een ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. 

Wij zijn druk bezig met het verzamelen van informatie over de impact van corona op de woningmarkt. Graag geven wij je informatie over de onderwerpen waarover wij het meest worden gebeld. Wij werken de veelgestelde vragen over het coronavirus en de woningmarkt regelmatig bij met de laatste informatie.  

Ik wens iedereen sterkte en gezondheid in deze onzekere tijden en vertrouw erop deze crisis met elkaar op een goede manier het hoofd te kunnen bieden. 

Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis