Huis bouwen: bouwproces en oplevering

Tijdens de bouw van je huis is het belangrijk de voortgang te bewaken, betalingen daarop af te stemmen en eventueel meer- en minderwerk goed vast te leggen. Houd bijvoorbeeld regelmatig bouwvergaderingen en leg vast wat hier besproken is. Heb je een architect of bouwbegeleider ingeschakeld, dan kan hij de bouwvergadering organiseren en leiden.

Meer- en minderwerk

Als je tijdens de bouw andere of extra werkzaamheden wilt laten uitvoeren dan vooraf afgesproken, is er sprake van meer- en/of minderwerk. Onder meerwerk vallen ook werkzaamheden die vooraf niet zijn voorzien.

Het is niet altijd eenvoudig te zeggen wie eventuele meerwerkkosten moet betalen. Uitgangspunt is dat de aannemer je vooraf moet wijzen op meerwerk, maar ook als dat niet gebeurt, kunnen meerwerkkosten voor jouw rekening komen.

Mag de aannemer meerwerk in rekening brengen, dat hij heeft uitgevoerd zonder te wijzen op de kosten? 

Tijdens de bouw

Maak goede afspraken met de aannemer over bezoek op de bouwplaats, bijvoorbeeld van de bouwbegeleider, die de bouw op gezette tijden controleert. Groot voordeel van inspecties tijdens de bouw is dat gebreken in een vroeg stadium worden ontdekt. De gebreken herstellen is dan vaak eenvoudiger dan na de oplevering. Vaak zijn gebreken bij de oplevering niet meer zichtbaar en worden ze soms zelfs niet meer ontdekt, zoals het ontbreken van een deel van de isolatie. Je betaalt dan meer energiekosten dan zou moeten. Of je ontdekt een gebrek pas na lange tijd, als de aannemer niet meer is aan te spreken.

Lees meer over problemen tijdens de bouw

Lees ook de blog 'Maak foto's tijdens de bouw'

Oplevering

Als de bouw van je huis is afgerond, wordt de woning opgeleverd. Wat houdt de oplevering precies in, wat is het nut van een vooroplevering en wat doe je als je tijdens de oplevering gebreken ontdekt? 

Alles over de oplevering