Ontbindende voorwaarden

Als koper heeft u na ontvangst van het ondertekende koopcontract drie dagen bedenktijd. Die tijd is vaak te kort om de financiering rond te krijgen. Zo zijn er meer onvoorziene situaties waarin u het koopcontract weer wilt ontbinden. Neem daarom altijd ontbindende voorwaarden op in het koopcontract. Zo kunt u nog onder de koop uit.  

Welke ontbindende voorwaarden u ook wilt, vermeldt ze direct als u gaat bieden.  

Verschillende ontbindende voorwaarden

Neem ontbindende voorwaarden op als: 

  • het nog onduidelijk is of u de financiering rondkrijgt. 
  • het nog onduidelijk is of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie. 
  • u nog een bouwkundige keuring wilt laten uitvoeren.

Ook een verkoper kan ontbindende voorwaarden opnemen, in overleg met de koper uiteraard. Een voorbeeld daarvan is dat de koop alleen doorgaat als de bank van de verkoper de restschuld op de woning financiert. 

Overlijden

Als u komt te overlijden voor de woningoverdracht, gaat uw koopverplichting in principe over op uw nabestaanden. U kunt voorkomen dat zij voor ongewenste hoge kosten komen te staan: 

  • U neemt een ontbindende voorwaarde op in de koop-/aannemingsovereenkomst: De koop gaat niet door wanneer u of uw partner voortijdig overlijdt.
  • U sluit een voorlopige overlijdensrisicoverzekering af. Deze voorlopige dekking heeft vaak wel een bepaalde geldigheid, de hoogte van het verzekerd bedrag is meestal gemaximeerd en sommige geldverstrekkers verzekeren alleen tegen dood door ongeval.
  • Als u al een losse overlijdensrisicoverzekering heeft, kunnen uw nabestaanden hiermee onder andere de boete financieren die ze moeten betalen als zij van de koop afzien.

Ontbindende voorwaarden opstellen

Stel de ontbindende voorwaarden zorgvuldig op. U kunt artikel 16 van de model koopovereenkomst invullen als het gaat om de ontbindende voorwaarden voor de financiering en de Nationale Hypotheek Garantie. Houd er rekening mee dat u vaak wel zo'n zes tot acht weken nodig heeft om de financiering rond te krijgen.  

Beroep doen op ontbindende voorwaarden

Het is niet zo dat de overeenkomst spontaan ongeldig wordt als aan een van de ontbindende voorwaarden is voldaan. U moet zelf binnen een bepaalde termijn schriftelijk de koopovereenkomst ontbinden.

In het contract kunnen eisen worden gesteld aan bepaalde ontbindende voorwaarden. Wilt u gebruik maken van het op voorbehoud van financiering, dan moet u meestal een afwijzing van een geldverstrekker tonen als bewijs. Sommige koopcontracten eisen twee schriftelijke afwijzingen.