Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackEnergierekening 2024 | L...

Eindafrekening en jaarafrekening energie

Een keer per jaar ontvang je een jaarafrekening van je energieleverancier. Stap je over naar een andere leverancier of ga je verhuizen, dan ontvang je een eindafrekening. Wat is het verschil en wat staat er nu precies op? Lees meer.

Man en vrouw kijken aan eettafel op tablet, dochter zit ernaast.

Verschil jaarafrekening energie en eindafrekening energie

Een keer per jaar ontvang je een jaarafrekening van je energieleverancier. Iedereen ontvangt deze rekening, ook wel jaarnota genoemd. De energieleverancier rekent op basis van de meterstanden het verbruik uit. Ook de eventuele korting die je bij prijsvergelijkers vaak krijgt wordt verrekend. Een eindafrekening is niet aan een specifieke tijd gebonden. Deze ontvang je alleen bij de overstap naar een andere energieleverancier of bij een verhuizing. Dit wordt ook wel de eindnota of eindrekening genoemd. Net als op de jaarafrekening verrekent de energieleverancier je maandelijkse voorschotten met je daadwerkelijke verbruik. Afhankelijk van het voorschotbedrag, ook wel termijnbedrag genoemd, moet je bijbetalen of ontvang je geld terug. 

Wanneer krijg je de jaarafrekening energie?

 De energieleverancier stuurt de jaarafrekening een jaar na de start van de overeenkomst of een jaar nadat je de laatste rekening kreeg. Dit valt niet altijd samen met het einde van het kalenderjaar. Elke energieleverancier is verplicht om binnen zes weken de jaarafrekening te sturen. Doet de energieleverancier dit niet dan kun je een klacht indienen bij de energieleverancier. Consuwijzer heeft een voorbeeldbrief beschikbaar.

Ga naar voorbeeldbrief Consuwijzer

Wanneer krijg je de eindafrekening energie?

Er zijn drie momenten waarop een huishouden een eindafrekening ontvangt:

 • Over de periode tussen de laatste jaarrekening en de overstap naar een andere leverancier;
 • Bij een verhuizing;
 • Wanneer je je laat afsluiten van het gas, bijvoorbeeld omdat je wordt aangesloten op een warmtenet. Het kan zijn dat er dan een opzegvergoeding wordt gerekend.

Let op: omdat je in de winter vaak meer energie verbruikt dan in de zomer, is de kans groot dat je moet bijbetalen wanneer je vlak na de winter overstapt naar een andere energieleverancier. Ook bij de eindafrekening is de leverancier verplicht om deze uiterlijk zes weken na het einde van het contract te versturen. 

Een energiecontract is persoonsgebonden. Het voordeel is dat je een gunstig contract mee kunt nemen naar een volgende woning. Het nadeel is dat als je het contract opzegt mogelijk vastzit aan de opzegvergoeding. Controleer dit bij je energieleverancier.

Karin Boog
Karin BoogFinancieel Specialist bij Vereniging Eigen Huis

Opzegvergoeding overstappen

Je moet een opzegvergoeding betalen aan je huidige leverancier voor het vroegtijdig verbreken van een contract met een einddatum, een vast contract. De opzegvergoeding mag alleen in rekening worden gebracht als je het contract voor de afgesproken einddatum beëindigt én de mogelijkheid tot het in rekening brengen van een opzegvergoeding in het contract of de bijbehorende voorwaarden is opgenomen. Voor vaste contracten die afgesloten zijn voor 1 juni 2023 gelden de oude regels. Je betaalt vaste opzegvergoedingen, afhankelijk van de resterende looptijd van je contract.

Regelgeving juni 2023
Sinds 1 juni 2023 zijn de regels van de opzegvergoeding veranderd: als je vroegtijdig opzegt betaal je nog steeds een vergoeding. Zeg je eerder op dan de einddatum van je contract, dan heb je een deel van de energie niet gebruikt. Hoe meer energie er over blijft, hoe hoger de boete. Daarnaast kijkt de huidige leverancier naar de huidige tarieven en het verschil met de tarieven opgenomen in het contract. Wil je overstappen, dan berekent de huidige leverancier de boete. De energieleverancier is verplicht dit zo snel mogelijk te doen. Vind je de vergoeding te hoog, dan kun je altijd bij je huidige contract blijven.

Opzegvergoeding bij variabel contract
Heb je een variabel contract, een contract voor onbepaalde tijd, dan hoef je geen opzegvergoeding te betalen. Wel moet je minimaal 30 dagen van tevoren het energiecontract bij je huidige energieleverancier opzeggen.

Opbouw energierekening

De energierekening bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zijn terug te vinden op je eind -of jaarafrekening:

 • Energieverbruik
 • Leveringskosten
 • Netbeheerkosten
 • Energiebelasting
 • Vermindering energiebelasting
 • Correctiefactor gas
 • Energieprijsplafond
 • Jaarafrekening met zonnepanelen
 • Welkomstkorting / loyaliteitsbonus
 • Nieuw termijnbedrag
man zet thermostaat lager en bekijkt verbruik op telefoon

Energieverbruik

Op elke eind - of jaarrekening is terug te vinden hoeveel energie je hebt verbruikt in het afgelopen jaar. De meterstanden op de energierekening moeten overeenkomen met de standen die je hebt doorgegeven. Bij een slimme meter worden de meterstanden op afstand uitgelezen door de netbeheerder.

Verbruik op basis van meterstanden

De energieleverancier bepaalt het verbruik op basis van de meterstanden: 

 • Is er een slimme meter? Deze geeft de standen automatisch door;
 • Je geeft de meterstanden zelf door, omdat je energieleverancier dit vraagt. Dat kan met een meterkaartje, telefoon, e-mail of via internet;
 • De energieleverancier stuurt iemand om de meterstanden op te nemen;
 • Geef je de meterstanden niet of niet op tijd door, dan schat de energieleverancier in hoeveel je hebt verbruikt. 

Leveringskosten

De leveringskosten worden in rekening gebracht voor de levering van elektriciteit en gas en bestaan uit vaste en variabele leveringskosten.

Vaste leveringskosten

Bij de vaste leveringskosten betaal je een vast bedrag per maand voor gas en stroom, ongeacht het energieverbruik. De energieleverancier bepaalt zelf het tarief. Sommige energieleveranciers verhogen de vaste leveringskosten voor stroom bij huishoudens met zonnepanelen. 

Leveringskosten per kWh en m3

Naast vaste leveringskosten betaal je ook kosten voor de hoeveelheid kWh stroom en m3 gas die je per jaar verbruikt. De energieleverancier moet je minimaal 30 dagen van tevoren informeren over nieuwe tarieven, zowel bij een vast als variabel contract. 

Voor elektriciteit zijn er twee verschillende tariefsoorten:

 • Enkel tarief. Bij een enkel tarief heeft een huishouden een enkele meter en betaalt het gehele etmaal hetzelfde tarief.
 • Dubbel tarief. Bij een dubbele meter wisselt het elektriciteitstarief twee keer per etmaal. Het tijdstip van de wisseling verschilt per regio. Bijvoorbeeld: normaal tarief van 7.00 - 23.00 uur en daltarief van 23.00 - 7.00 uur. Met een dubbele meter is het bij veel energieleveranciers nog steeds mogelijk om enkel tarief te betalen.

Netbeheerkosten

Huishoudens betalen netbeheerkosten via de energierekening. Deze kosten gebruikt de netbeheerder voor de aanleg van en het onderhoud aan het energienet en voor het transport van stroom en gas. De netbeheerkosten bestaan uit:

 • Meterhuur
 • Vastrecht transport
 • Capaciteitstarief (de grootte van de gas -en elektra aansluiting)
 • Aansluitvergoeding

De netbeheerkosten verschillen per netbeheerder en worden gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Op de energierekening staat welke netbeheerder je hebt. Het is niet mogelijk om over te stappen naar een andere netbeheerder. Elke netbeheerder heeft zijn eigen regio.

Energiebelasting

Energiebelasting is een heffing op elektriciteit en gas. Je betaalt een vast bedrag per m3 gas en per kWh stroom. Hoe hoger het energieverbruik, hoe hoger de energiebelasting. Dit moet huishouden stimuleren hun verbruik te verlagen. Minder verbruik betekent een lagere energiebelasting. De belasting is terug te vinden op de energierekening. De energieleverancier draagt de belasting af aan de Belastingdienst. De tarieven voor energiebelasting verschillen jaarlijks.

Bereken hoeveel belasting jij betaalt

Hoeveel belasting betaal jij in 2024? Bereken gemakkelijk met je eigen energieverbruik hoeveel belasting jij betaalt. 

Binnen 1 minuut berekend
Gratis te gebruiken
Ook voor niet-leden
Bereken jouw belasting 2024 Meer over energiebelasting

Vermindering energiebelasting

Elk huishouden heeft een minimale hoeveelheid gas en stroom nodig. Over het minimale verbruik hoef je geen belastingen te betalen. Daarom is er een vermindering energiebelasting op je jaarafrekening. Alleen huishoudens met een verblijfsfunctie, zoals een woonhuis, hebben recht op een vermindering energiebelasting voor een elektriciteitsaansluiting. In 2024 is de belastingvermindering € 631,39 incl. btw. De energieleverancier verrekent het bedrag op de energierekening.

Correctiefactor gas

De meterstand op de gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd. In de afgelopen jaren schommelde de factor in verschillende regio’s tussen 0,9 en 1,03. Hoe hoger de factor, hoe hoger de rekening wordt. 

Energieprijsplafond

Door de gestegen energiekosten in 2022 kwam er van 1 januari tot en met december 2023 een prijsplafond. Op je jaarafrekening of je eindafrekening vind je deze compensatie nog terug. 

Jaarafrekening met zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen hebt komt er extra informatie op je jaarafrekening, namelijk de terugleververgoeding en mogelijk ook de vaste terugleveringskosten. 

Terugleververgoeding 

Huishoudens die zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen gebruiken een deel van de elektriciteit zelf. Het andere deel wordt teruggeleverd. De teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit wordt op jaarbasis tegen elkaar weggestreept. Dit wordt ook wel salderen genoemd. Het verschilt per energieleverancier hoe zij salderen. Op de energierekening betaalt men alleen het netto verbruik per jaar. Blijkt na deze verrekening dat er meer elektriciteit is teruggeleverd dan verbruikt, dan ontvangt men voor de teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding. Dit bedrag is exclusief btw en energiebelasting. Dit is dus een lagere vergoeding dan je zelf per kWh betaalt en wordt bepaald door de energieleverancier.

Vaste terugleveringskosten 

Terugleveringskosten, ook wel terugleverkosten genoemd, zijn een vast bedrag per dag dat je betaalt voor het terugleveren van zonne-energie. Dat gebeurt op het moment dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment in huis verbruikt. De vaste terugleveringskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid zonnestroom die je jaarlijks teruglevert. Nog niet alle energieleveranciers rekenen vaste terugleveringskosten. Wel maken een aantal energieleveranciers op een andere manier onderscheid tussen zonnepaneleneigenaren en huishoudens zonder zonnepanelen. Dit gebeurt vooral in de prijsvergelijkers. Heb je zonnepanelen dan kan het zijn:

 • dat de eenmalige korting komt te vervallen of lager is;
 • dat je geen langjarig contract krijgt aangeboden die een consument zonder zonnepanelen wel krijgt aangeboden;
 • dat je hogere vaste leveringskosten betaalt dan een consument zonder zonnepanelen;
 • en wanneer je meer opwekt dan verbruikt krijg je helemaal geen langjarig contract aangeboden. 
Lees meer over terugleverkosten zonnepanelen

Welkomstkorting of loyaliteitsbonus

Er zijn energieleveranciers die je graag belonen wanneer je klant wordt. Hiervoor geven zij een korting. De namen voor deze kortingen verschillen per leverancier, bijvoorbeeld welkomstkorting, loyaliteitsbonus en welkomstbonus. De korting wordt verrekend bij de jaar -of eindafrekening. In veel gevallen wordt de korting niet meegenomen in het termijnbedrag en krijg je na een jaar vaak geld terug. 

Nieuw termijnbedrag

Op je jaarafrekening ontvang je ook je nieuwe termijnbedrag. Elk jaar schat de energieleverancier het nieuwe termijnbedrag in op basis van het verbruik van het jaar daarvoor en de verwachte prijzen. De energieleverancier moet je minimaal 30 dagen van tevoren informeren over nieuwe tarieven. 

Lees meer over maandelijks termijnbedrag energie

Veelgestelde vragen

Tip! Schrijf je in voor de Collectieve Inkoop Energie

Wil je zeker zijn van je energiekosten komende periode? Schrijf je dan in voor de Collectieve Inkoop Energie. 

Betaalbare energie voor iedereen
Makkelijk en vrijblijvend
Overstappen is zo geregeld
Schrijf je vrijblijvend in
man kookt water op gasfornuis

Tags

BesparenFinanciënVerduurzamenVerduurzamen-Energierekening

Meer over je energierekening

Maandelijks termijnbedrag energieEnergierekening in 2024Overstappen

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube