Plat dak

Een plat dak is veel kwetsbaarder dan een pannendak. Een bitumen dakbedekking gaat 30 jaar mee en een dakbedekking van PVC 25 jaar. Rubber (EPDM) heeft een langere levensduur - zo rond de 40 jaar - en vraagt nauwelijks onderhoud. Groene daken vragen meer onderhoud, maar gaan wel zo'n 50 jaar mee.

Inspecteer twee keer per jaar 

Inspecteer het platte dak twee keer per jaar. Kies wel het juiste moment om de bedekking niet te beschadigen: in de zomer kan bitumen erg zacht worden, terwijl het in de winter (onder 15°C) juist hard wordt en makkelijk versplintert. Het voor- of najaar is dan ook de beste periode om te inspecteren en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Bitumen veroudert door inwerking van zonlicht. Goede afscherming tegen zonlicht bepaalt dan ook in hoge mate de levensduur van dakbedekking. 

Dakranden slijten het snelst 

Opstaande dakranden hebben meer te lijden van weer en wind dan vlakliggende dakbedekking. Bij dakbedekkingen met leislag verdwijnt de beschermlaag na verloop van tijd en veroorzaakt de UV-straling ontbinding van het bitumineuze materiaal. Regen spoelt het ontbonden materiaal weg, waardoor onderliggend bitumineus materiaal oxideert.

Zorg voor de beschermlaag 

Bij dakbedekking met grof grind moet je regelmatig mos- en algengroei verwijderen. Houd een laag grof grind van minimaal 3 cm in stand. Dit waait niet weg en zakt niet in de ondergrond. Breng in windhoeken waar grind wegwaait omgekeerde betontegels op tegeldragers aan (geen scherpe randen op de bedekking). Reinig de dakbedekking regelmatig, afhankelijk van bijvoorbeeld bomen in de omgeving. Is er geen grind aanwezig, ontdoe het dak dan met een harde bezem van bladeren, alg en mossen, al dan niet met behulp van water. Gebruik nooit oplosmiddelen; die tasten de dakbedekking onherroepelijk aan. In het werk ingestrooide fijngrind- of leislaglagen dien je om de 4-8 jaar te vernieuwen. Bij in de fabriek ingewalste leislag bij geblazen bitumen is dat na 7-10 jaar en bij in de fabriek ingewalste lagen bij SBS-bitumen is dat na 10-15 jaar. Na nog zo’n periode zal het meestal nodig zijn een nieuwe laag dakbedekking over de oude aan te brengen. 

Let bij een plat dak op: 

  • De aansluitingen van het dak op de regenwaterafvoeren; bij een plat dak die plaatsen waar water blijft staan (algaangroei/verwering)
  • De aansluitingen van het dak op opgaande muren (meestal met loodslabben waterdicht afgewerkt)
  • Optrekkend water. Dit kan het geval zijn bij lage dakopstanden en plasvorming. Til ter controle na een regenbui een loodslabbe op
  • Stuiknaden van daktrimmen. Veelal zijn hier al van afstand lekstrepen te zien.

Groen dak

Een groen dak heeft minimaal twee keer per jaar onderhoud nodig. Voor onderhoudswerkzaamheden mag je wel op het dak lopen, ook als je bijvoorbeeld de ramen wilt lappen of moet schilderen. Gebruik het groene dak echter niet als dakterras.

De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk:

  • Verwijderen van ongewenste beplanting, onkruid en scheuten van bomen
  • Bemesten met een speciaal samengestelde meststof
  • Verwijderen van onkruid uit de grindranden
  • Schoonmaken van de afvoeren op het dak zodat het water niet kan ophopen 
  • Controle van de waterafvoer via de regenpijp
  • Water geven in droge periodes