Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Vertrouwen van Groningers in aanpak van gasproblemen zakt verder weg

Uit de zevende, jaarlijkse peiling blijkt dat pessimisme, wantrouwen en onrust toeneemt onder de Groningse ledenachterban. Het regeerakkoord belooft beterschap door onder andere een staatssecretaris mijnbouwkwesties aan te stellen. 

Pessimisme, wantrouwen en onrust nemen toe

Bijna driekwart van de bewoners ziet de toekomst van het Groninger gaswinningsgebied negatief tot zeer negatief in. Een jaar geleden was dit nog 65%. 4 op de 10 bewoners voelt zich (enigszins) onveilig in de eigen woning.   Bijna geen van de respondenten denkt dat het gaat lukken om de versterkingsoperatie in 2028 af te ronden, zoals het huidige kabinet heeft beloofd. Ondertussen is driekwart van de Groningers ongerust dat de beloofde afbouw (en stopzetting) van de gaswinning in gevaar komt, vooral nu er sprake is van gastekorten en fors stijgende gasprijzen.   Toen de vereniging eind 2015 voor het eerst het sentiment onder Groningers peilde, was de algemene houding nog afwachtend en neutraal. Het vertrouwen verslechterde vanaf 2016 echter in snel tempo. In 2018 was 79% (zeer) negatief gestemd. De afgelopen twee jaren volgde een licht herstel, maar dit jaar is het  vertrouwen in een daadkrachtige aanpak weer fors afgenomen.  

Coalitieakkoord belooft beterschap 

Het nieuwe kabinet heeft een zware verantwoordelijkheid: de eerdere en nieuwe beloftes nu eindelijk waarmaken. Uit de peiling van VEH blijkt dat slechts 4% er vertrouwen in heeft dat het nieuwe kabinet voor echte verandering zal zorgen.   Vereniging Eigen Huis heeft haar Groningse leden ook gevraagd welke boodschap zij het nieuwe kabinet willen meegeven. Het is duidelijk dat de Groningers vragen om te stoppen met eindeloze procedures en eindelijk eens echt in actie te komen bij het versterken en veilig maken van hun woningen. Het gaat boven alles om snelle duidelijkheid en een ruimhartige aanpak. Vereniging Eigen Huis is daarom blij met passages in het coalitieakkoord zoals ‘een goed uitlegbare en ruimhartige afronding van de versterkings- en hersteloperatie, een spoedig perspectief en dat mensen zo veel mogelijk zelf regie voeren met maatwerk als uitgangspunt.' 

Peilstok Groningen (pdf)

Tags

Groningen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube