VEH steunt voorstel eerlijker verdeling waterschapslasten

Geplaatst op 30 sep 2022 , bijgewerkt 30 sep 2022, 11:30

Het wetsvoorstel van de Unie van Waterschappen voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten is via een internetconsultatie voorgelegd aan belangstellenden. Vereniging Eigen Huis heeft hier samen met de Consumentenbond op gereageerd.

Alleen met aparte tarieven voor woningen en bedrijfspanden kunnen de waterschapslasten eerlijker worden verdeeld, stelt de Unie van Waterschappen. Vereniging Eigen Huis heeft hier meermaals voor gepleit.  
Oorzaak van de huidige disbalans in lastenverdeling is de ontwikkeling van de WOZ-waarde waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd. Tussen 2015 en 2021 steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met bijna 36%, terwijl die van bedrijfspanden juist iets meer dan 2% daalde.  
Waterschappen mogen nu nog geen onderscheid maken tussen tarieven voor woningen en bedrijfspanden. Daardoor betalen huishoudens een steeds groter deel van de waterschapslasten, terwijl eigenaren van bedrijfspanden worden gespaard.  

Internetconsultatie  

Inmiddels is het wetsvoorstel van de Unie van Waterschappen via een internetconsultatie voorgelegd aan belangstellenden. Die kunnen daarop reageren. Ook Vereniging Eigen Huis heeft dit gedaan samen met de Consumentenbond. Ze heeft aangegeven zich in de wetswijziging te kunnen vinden, maar betreurt het dat de tariefdifferentiatie facultatief is. Verder roept ze minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op er bij andere wijzigingen uit het wetsvoorstel rekening mee te houden dat huiseigenaren nu al veruit het grootste deel van de waterschapsbelastingen betalen. 

> Lees de volledige reactie van Vereniging Eigen Huis op de internetconsultatie tot wijziging van de Waterschapswet